මාලිංග විශ්‍රාම ගන්නා දින කියයි

646

තමන් ඉදිරි මාස දෙක තුළදී එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමු ගන්නා බව ලසිත් මාලිංග සඳහන් කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *