උසස්පෙළ සිසුන්ට ටැබ් දීම ගැන ජනපති කියයි

695

උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ වැඩසටහනට අනුමැතිය හිමිවී තිබෙන්නේ පළමුව ජාතික පාසල්වල නියමු ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ක්‍රියාවට නැංවීමට පමණක් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *