බලාගෙන..එක ටච් එකකින් ඔයාගෙ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්..!

440

ෆෝන් එකක් කියන්නෙ අද වෙනකොට පෞද්ගලිකත්වය ගොඩක් තැන් වල සඟවන දෙයක්. ෆොටෝ, වීඩියෝ, දත්ත මේ හැමදේම එක් එක්කෙනාගෙ හැටියට ෆෝන් වල ගබඩා වෙලා තියෙනවා. හදිස්සියේවත් මේ තොරතුරු එළියට ගියොත් ?

සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට අපේ එක් සියුම් ඇගිලි තුඩු පහරකින් ජීවිතේම කණපිට පෙරලෙන්න පුළුවන්. අපේ අතිශය පෞද්ගලික ඡායාරූපයක් නොදැනුවත්වම තව කෙනෙක්ට සෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ස්ටේටස් එකක් විදිහට පල වෙන්න පුළුවන්.

අන්න ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් ෆෝන් එකෙන්ම දීලා තියෙන භාවිතයන්, ආරක්ෂක ක්‍රම පිළිපඳින්න. ශුවර් නැති තොරතුරු සේෆ් මූඩ් එකේ තියාගන්න. මතක තියාගන්න.. එක මොහොතක් ඇති ජීවිතේම වෙනස් වෙන්න..!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *