පාඩම් කරන්න ලේසිම ක්‍රම 5ක්

502

පාඩම් කරනවා කියන්නෙ ඉගෙන ගන්න අය ආස වුණත්, ආස නැති වුණත් කරන්නම ඕනි දෙයක්නෙ. ඒත් විභාගයක් පාස් වෙන්නම ඕනි නම් පාඩම් කරන්නම ඕනි. අද අපි කතා කරන්නෙ හැමෝටම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ පාඩම් කරන්න ලේසිම ක්‍රම 5ක් ගැන.

පාඩම් කරන්න ලේසි එක ක්‍රමයක් තමයි ශෝට් නෝට් ගසමින් පාඩම් කරන එක. වැදගත්ම, මතක තියාගත යුතුම කරනු පාඩම් කරන ගමන් ලියාගෙන පාඩම් කරාට පස්සෙ ඒ ශෝට් නෝට් එක නැවත පාඩම් කිරීම පාඩම් කරන්න හොඳම ක්‍රමයක්.

විසිතුරු දේවල් පාවිච්චි කරමින් පාඩම් කරන එක තවත් ක්‍රමයක්. පාට පෑන්, හයිලයිට්ස්, ස්ටිකී නෝට්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා පාඩම් කරනවා නම් පාඩම් මතක තියාගන්න එක හරිම ලේසියි. විශේෂයෙන්ම කහ පාට, කොළ පාට කියන්නෙ දේවල් හරි ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන් වර්ණ.

නැවත ලියමින් පාඩම් කරන ක්‍රමයත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. තමන් පාඩම් කරපු පාඩමක් නැවත මතකෙන් කොළ වල ලියමින් පාඩම් කරන එක අති සාර්ථක පාඩම් ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය එක පාඩමක් වෙනුවෙන් සතියට දෙපාරක් විතර කරන එක සාර්ථකයි.

හඬ නගා කියවමින් පාඩම් කරන එක තවත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය කම්මැලිකම මගාරින්නත් අවධාන වෙනතක යන එක වළක්ව ගන්නත් මේ පාඩම් ක්‍රමය අති සාර්ථකයි.

පාඩම් කරන්න හොඳම ක්‍රම වලින් තවත් එක ක්‍රමයක් තමයි සාකච්ඡා කරමින් පාඩම් කරන එක. මේ ක්‍රමය තමන්ගෙ ලඟ තියෙන දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න වගේම අනිත් කෙනා ලඟ තියෙන දැනුම පිළිබඳව දැනුවත් වීමටත් හොඳ ක්‍රමයක්.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *