රනිල් ජනාධිපතිවරණයට

534

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා වන තමන් තරග කිරිමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

ඊයේ දින (06) දහවල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ නායකයින් සමග පවත්වන ලද රැස්විමේදි අගමැතිවරයා තමන්ගේ මෙම ස්ථාවරය ඔවුන් වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙන බවයි අභ්‍යන්තර ආරංච් මාර්ග ප්‍රකාශ කරන්නේ.

එහිදී අගමැතිවරයා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා තරග කරයි නම්, මහා මැතිවරණයේදී අගමැති අපේක්ෂකත්වය සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා වෙතට ලබාදිම සුදුසු වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ නායකයින් රැස්විම අතරවාරයේදී යෝජනා කර තිබෙන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *