කන්‍යාපටල ප්‍රතිස්ථාපන සැත්කම්

899

කන්‍යාපටලය කියන්නෙ ගැහැණියෙක්ට තිබෙන දෙයක් වගේම නොතිබෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ ශරීරයේ තියෙන කොටස් වලින් කෙරෙන කාර්යන් වෙන වෙනම මේකයි කියලා කියන්න පුළුවන් වුණාට කන්‍යාපටලයෙන් කෙරෙන කාර්යක් මේ වන විටත් හඳුනාගෙන නැහැ. නමුත් අපේ රටේ කන්‍යාපටලයට අනවශ්‍ය වැදගත් කමක් බොහෝ අය විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසාම බිඳුණ කන්‍යාපටලයක් නැවත සකස් කිරීම වෙනුවෙන් මේ වන විට බොහෝ පිරිස් සැත්කම් කිරීමට යොමු වෙනවා.

ඇත්තටම කන්‍යා පටලය කියන්නෙ සියුම් මස් වැදැල්ලක්. කන්‍යාපටලය පළමු ලින්ගික එකතු වීමකදීම බිඳිලා යනවා කියලා මතයක් තිබ්බට එහෙම නොවන වාර ඕනෑ තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කන්‍යා පටලය තිබීම හෝ නැති වීම මත පෙරදී ලින්ගික එකතු වී තිබෙනවාද නැද්ද කියලා අදුරගන්න බැහැ.

කන්‍යාපටලය බිදී යාමෙන් සියුම් රුධිර වහනයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ රුධිර වහනය වීම බොහෝ පිරිස් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා කාන්තාවන් ඒ වෙනුවෙන් කන්‍යාපටලය නැවත සකස් කිරීමේ සැත්කම වෙත යොමු වී තිබෙනවා.

කන්‍යා පටලය නැවත සකස් කිරීමේ සැත්කම අපි හඳුන්වනු ලබන්නේ hymenoplasty  

කියලා. මෙය අත්‍යාවශ්‍යම සැත්කමක් නොවුනත් ජීවිතයේ මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධ ගැටළු හමුවේ බොහෝ දෙනා මේ සැත්කම කිරීමට යොමු වෙනවා.

මෙම සැත්කම භයානක නොවුණත්, නොදන සැත්කම් කරන පුද්ගලයින් ඔස්සේ මෙම සැත්කම කිරීමට යාමෙන් ජීවිත අනතුරක් පවා ඇතිවීමේ ඉඩකඩ වැඩියි.

කන්‍යාභාවය පිළිබඳව ලියැවුණ ලිපිය මෙතනින් බලන්න

https://www.ceylonmagazine.com/2019/08/30/known-facts-about-virginity/?fbclid=IwAR33fNZtZdSZ2XErdBITstxmRF7tn32B_8WmcGzWKGaz4aygH11DTDTufu4

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *