යුද්ධයේදී ආබාධිතවූ සෙබළුන්ට දිවි ඇති තෙක් වැටුප්

324

අද (24) දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යුද්දය හේතුවෙන් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලීසියේ හා විශේෂ කාර්ය බලකායේ සියලු සාමාජිකයන් හට තමන් විශ්‍රාම ගිය පසුවත් ඔවුන්ගේ අවසන් වරට ලැබූ වැටුපටම සමාන විශ්‍රාම වැටුපක් ඔවුන් ජීවත්ව සිටින තාක් ලබා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මෙම ගෙවීම ආබාධිත රණවිරුවන් ජීවත්ව සිටින තුරු අඛණ්ඩව සිදු කරන බව මුදල් අමාත්‍යාශය නිවේදනයකරනවා. ඒ අනුව සියලු ආබාධිත රණවිරුවන් හට ආබාධිත රණවිරුවකු විශ්‍රාම ගිය පසුව මෙතෙක් ගෙවන ලද විශ්‍රාම වැටුප හා අනෙකුත් දීමනා වෙනුවට ඔහු විශ්‍රාම යන අවස්ථාවේ දී ලැබූ මූලික වැටුප සහ සියලු දීමනා ඇතුළත් මාසික වැටුප ගෙවීම සිදු කරනවා. ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වූ යුධ හමුදා මේජර්වරයකුගේ මූලික වැටුප හා දීමනා රු. 97,205/= වන්නේ නම් ඊට අමතරව සේවා විශ්‍රාම වැටුප ලෙස රු 10,000ක් ද, දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප වශයෙන් 4,000ක් ද ඇතුළුව ආබාධිත මේජර්වරයකුගේ මාසික වැටුප වූයේ රු. 111,483 ක් වනවා.

ඒ අනුව රටේ නිසි ගෞරවය සහිත පුරවැසියන් වන රණවිරුවන්ට විය යුතු දේ සිදු වනවා. එසේම මෙවන් රණවිරුවන් යළිත් කිසිම දිනක මහ මගට ඇඳ නොවැටෙන ලෙස රජය වගබලාගත යුතු බව අප අවධාරණය කොට සිටිනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *