ළදරුවන් 28 දෙනෙකුට මව් කිරි ගැලුම් 94 ක් පරිත්‍යාග කල මව

587

image source:-insider

වර්ජිනියාවේ ජීවත්වන ක්‍රිස්ටිනා රෙස්ච් ච් නැමති කාන්තාව විසින් 2018 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා විවිධ ළදරුවන් 28 දෙනෙක් වෙත ඇගේ මව්කිරි ගැලුම් 94ක් පරිත්‍යාග කොට ඇති අතර ඉන් අතරින් එක් ළදරුවකුගේ සව ගෘහස්ථ හින්සනය හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇත.

ක්‍රිස්ටිනා රෙස්ච්ගෙ දරුවා නියමිත කාලයට සති 6ට පෙර ඉපදී ඇති අතර ඇයගේ දරුවා විසින් දිනකට කිරි අවුන්ස 10 පමණක් බොන නිසාත් ඇයගෙන් එමෙන් දහගුණයක් පමණ (කිරි අවුන්ස 100) කිරි ප්රමාණයක් දවසකට නිපදවී ඇති අතර හෙදියක් වන රිසා ක්ලෙයින් පවසන්නේද අඩු මාසෙන් ඉපදුන දරුවන් අඩුවෙන් කිරි බීම සාමාන්‍ය කාරණයක් වන අතර මව්වරුන් කිරි අතිරික්තයක් නිපදවීම සාමාන්‍ය දෙයක් බවයි.

මෙහිදී ක්‍රිස්ටිනා රෙස්ච් ඇයගේ අති⁣⁣රේක මව්කිරි වලට කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න සොයා බලන විට “Human Milk for Human Babies” යන Facebook කණ්ඩායමක් හමු වී ඇති අතර ඒ තුලින් ඇයගේ අතිරික්ත කිරි පරිත්‍යාග කිරීම ආරම්භ කොට ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *