කඳුකරයේ සැඟවී ඇති අභිරහස් කතා.. පළමු කොටස (සත්‍ය කතා ඇසු⁣රින්)

749

The Black Mountain, අතුභුත කලු කන්ද

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්තයේ, කුක්ටවුන් සිට කිලෝමීටර් 25 ඈතින් පිහිටා ඇති මෙම කන්ද විවිධ අතුරුදන් වීම්, නාඳුනන ජීවීන් කන්ද වටා සැරිසැරීම මහ විවිධ ඡායාවන් මතඅවීම ආදී අත්භූත සිදුවීම වලට ප්රසිද්ද කන්දකි. එම සිද්ධීන් අතරින් වඩාත්ම වාර්තා වී ඇති සිද්ධිය වන්නේ කලුකන්දේ ගලක් මත සිට ගන්නා මිනිසාගේ සිද්ධියයි.

මෙම කලු කන්දේදී එඬේරා සමඟම ගව පට්ටි අතුරුදන් වීම්, කන්ද පසු කරන ගුවන් යානා වල මාලිමාවන්හි බාධා ඇති වීම්, සංචාරකයින් කන්දට ඇදගෙන යෑම වැනි ⁣බොහෝ අත්භූත සිද්ධින් ඇති අතර සතුන් මෙම කන්ද ප්රදේශයට යාමටද බිය වන අතර නැවතත් හැරී එන බවද වාර්තා වෙයි. බොහෝ අය පවස පරිදි කඳුකරයේ ඇති සුවිශේෂී සුවඳක් නිසා මෙය සිදු වනු ඇති බවත්, නැතහොත් සතුන් හට මෙම කඳුකරයේ ඇති භයානකත්වය දැනී එයින් ඈත්ව සිටින බවද පවසයි.

බොහෝ ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයන් විශ්වාස කරන්නේ පිටසක්වල ජීවි ශිෂ්ඨාචාරයන් පවත්වාගනෙ යන විශාල භූගත ගුහාවන්ද මෙම කන්ද තුල පවතින බවයි. මෙම කන්දේ ඇති කෘතිම පෙනුම නිසා මෙය පුළුල් ලෙස අනුමාන කොට ඇත. අනෙකුත් බොහෝ කඳු මෙන් මෙම කන්දේද විසඳිය නොහැකි අභිරහස් රාශියක් පවතින අතර බොහොමයක් කිසිඳු දිනෙක නොවිසඳෙනු ඇත. එමෙන්ම මෙම අත්භූත සිද්ධින්ට සම්බන්ධ පිළිතුරු නොදැනි සිටීම වාඩාත්ම සුදුසු වන්නේ එහි සැඟවී ඇති සත්‍ය පාලනය කල නොහැකි තරම් අඳුරු බැවිනි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *