ශ්‍රී ලංකාව වනජීවී සංචාරය සඳහා හොඳම රට ලෙස නම් කරයි

1403

වනජීවි සංචාර සඳහා ආසියාවේ හොඳම රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පළමු ස්තානය ගෙන ඇති අතර ක්වාලාලම්පූර් හි පැවති උත්සවයකදී ලංකා මහ කොමසාරිස් කපිල ජයම්පති මහතා මේ සඳහා සහභාගි වී ඇති අතර ආසියවේ වනජීවි සංචාරයට හොඳම රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ගෞරවයට පාත්‍ර වී ඇත.

පිර්මියර් බිස්නස් සහ පිපල් ඇන්ඩ් ලයිෆ්ස්ටයිල් යන සඟරා වලට හිමිකම් කියන RHA යන මාධ්‍ය ආයතන විසින් ආසියානු රටවල් පිළිබඳ කරන ලද සමීක්ෂණයකින් අනුව වනජීවි සංචාරය සඳහා ආසි⁣යාවේ හොඳම රටවල් ලෙස රටවල් 5ක් ලයිස්තුගත කොට ඇති අතර ඉන් පළමු ස්තානය ශ්‍ ලංකාවට හිමි වී ඇත.

මැලේසියාව ප්‍රමුඛ ආසියානු රටවල් 20 මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වී තිබුනි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *