මැයි මස වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් පරිත්‍යාග කරන්නැයි, රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් රජය ඉල්ලයි!

5367

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මැයි මාසයේ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් පරිත්‍යාග කර, රටේ අයවැය පීඩනය ජනතාවගෙන් අවම කිරීමට දායක වන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී. බි. ජයසුන්දර මහතා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වෙනුවෙන් මැයි මාස තම මාසික වැටුප වැන්දඹු හා අනත්දරු දායකත්වය සඳහා යොදවන්නැයි ජනාධිපති ලේකම් විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සඳහා මාසිකව රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුදලක් රජයට අවශ්‍ය බවත් එක් මසක වැටුප නොගෙන එම මුදල වැන්දඹු අනත්දරු ගෙවීම සඳහා යොදවන ලෙස මහ භාණ්ඩාගාරය උපදෙස් දුනහොත් හා රාජ්‍ය සංස්ථා, මණ්ඩල, මහ බැංකුව, බැංකු හා රක්ෂණ වැනි රාජ්‍ය ආයතන රජය බදු නොවන ආදායම් ලෙස ඔවුන්ගේ වැටුප ප්‍රධානය කළහොත් මැයි මාසයේ වියදම අඩුවී අදායම වැඩිවී රටේ දැඩි පීඩනයකට ලක්වී ඇති ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම පහසුවක් වනු ඇති බවත් එමඟින් අපගේ දේශීය ශක්තිය විදහාපෑම අවශ්‍ය බව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් ඇතුළු රාජ්‍ය, සංස්ථා, දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය බැංකු, රාජ්‍ය සමාගම් සහ ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රධානින් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා සඳහන් කර ඇත.

සියලුම  රාජ්‍ය සේවකයින්ට ඒ සඳහා එක්වීමට හැකිබව තමන් විශ්වාස කරන බවත් සියලු දෙනාටම මාසික වැටුප ලබාදීම අපහසු විය හැකි වුවද මාසයක වැටුපෙන් අඩක්, සතියක වැටුපක්, දිනක වැටුප වශයෙන් මේ දායකත්වය ලබා දෙන ලෙසට තමන් විශ්වාස කරන බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *