ගාල්ලේ සහ උතුරේ හෙට සිට පාසල් කිහිපයක් වැසේ

60

උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් හෙට (07) දිනයේ වසා තැබේ.ඒ එම ප්‍රදේශයන්වල පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වය හේතුවෙනුයි.

එමෙන්ම ගාල්ල අධ්‍යාපන කොඨාශයට අයිති සියලුම පාසල් ද හෙට සිට දින තුනක් වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

Ceylon magazine
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *