ඉන්දියාවෙන් අභිරහස් රෝගයක්

85

ඉන්දියාවේ ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශය පුරා නිසි ලෙස නාමකරණය කළ නොහැකි රෝගයක් පැතිර යන බව වාර්තා වෙනවා.මේ වන විට රෝගීන් තුන්සිය දෙනෙකු පමණ එම රෝගයට ගොදුරු වී ඇති බවත් එයින් එක පුද්ගලයෙක් මියගොස් ද ඇත.ආන්ද්‍රා ප්‍රදේශය කොරෝනා වසංගතය නිසාද දැඩි පීඩනකයට ලක් වී ඇති නිසා එරට සෞක්‍ය කාර්‍යය මණ්ඩලය දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව තිබෙනවා.

Ceylon magazine
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *