ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවක් තැබූ ඉතිහාසගත වාර්තාව

112

හිරුණි විජේරත්න ක්‍රීඩිකාව ශ්‍රී ලාංකේය මළල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තැබීමට සමත් වී තිබෙනවා.ඒ ස්පාඤ්ඤයේදී පැවති වැලන්සා මැරතන් තරඟය පැය 02 විනාඩි 36 තත්පර 16කින් නිමා කරමින්.එය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවක් මේ වන තෙක් මැරතන් ඉසව්වක තැබූ හොඳම දෙවන කාලයයි.

Ceylon magazine
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *