සිරිකොතේ සේවකයන්ට රනිල් ගෙන් වැටුප්

123

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ හෙවත් සිරිකොතේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් පසු ගිය දා ගැටලුකාරී තත්වයක් උද්ගත වුණා.ඒ වෙනුවෙන් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය පෞද්ගලික ධනයෙන් රුපියල් මිලියන 03ක් ලබා දී තිබෙනවා.එමඟින් සේවකයින්ගේ නොවැම්බර් මාසයේ වැටුප ගෙවීමට හැකි බව වැඩ බලන මහ ලේකම් ශ්‍යාමල් සෙනරත් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Ceylon magazine
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *