දින 03කින් කොරෝනා බෙහෙත රෝගීන්ට

86

කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර නම් පුද්ගලයකු විසින් covid-19 සඳහා නිපදවූ ඖෂධය සමබන්ධයෙන් පරීක්ෂණ මේ දින රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ සිදු වෙනවා.එම පරීක්ෂණ සාර්ථක වුවහොත් එම බෙහෙත දින 03කින් රෝගීන්ට ලබා දෙන බව කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.එම ඖෂධයෙන් රෝගීන් සුවපත් වෙනවානම් එය ඔහුට කීවේ කාලි මෑණියන්ද? යන්න වග ගැන අපට වැදගත් නොමැති බවයි එතුමා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *