රට වෙනුවෙන් දින 258ක් එක දිගට සේවය කළ වෛද්‍යවරයෙක්

87

මේ ආදර්ශමත් වෛද්‍යවරයව අපට හමුවන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හූස්ටන් නගරයේ පිහිටි එක්සත් අනුස්මරණ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන්.එහි ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා ලෙස සේවය කරන වෛද්‍ය ජෝෂප් වෙරෝන් ඇමරිකාවේ කොවිඩ් වසංගතය වේගයෙන් පැතිර යාමත් සමඟ එකදු නිවාඩුවක් හෝ නොගෙන එක දිගට දින 258ක් සේවය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *