හෙට සිට ලොව හොදම විනුසුරුවරයෙක් LPL තරඟාවලියට එක් වෙයි.

88

හෙට සිට ලොව හොඳම ක්‍රිකට් විනුසුරුවරයෙක් වන කුමාර් ධර්මසේන මහතා LPL තරඟාවලියට එක්වන බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *