අලුත් මැ.කො හෙට වැඩ භාර ගනියි

64

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට හෙට දිනයේ සිට නව සාමාජික මණ්ඩලයක් පත් වීමට නියමිතයි.එයට නව සාමාජිකයන් පත්ව ඇති බව නව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා නිවේදනය කර සිටියා.එ අනුව එහි සභාපතිත්වය නිමක් ජී පුංචිහේවා මහතාට හිමිව ඇති බව වාර්තා වෙනවා.තවත් මහත්වරුන්සිව් දෙනෙකු මෙහි සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කරනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *