එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරය ලබන ජනවාරියේ

104

සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරය ලබන ජනවාරියේදී පැවැත්වීමට තීරණය වී තිබෙනවා.එහි පළමු තරඟය ජනවාරි මස 14 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.තරඟාවලියට ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් ඇතුළත් අතර එම තරඟ දෙකම ගාල්ලේදී පැවැත්වෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *