නැගණිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අයියා නරුමයකුගේ පිහි පහරකින් මරුට

137

තම නැගණිය දිය නාන අවස්තාවේදී කිසියම් පුද්ගලයකු වීඩියෝගත කිරීමට උත්සහ දරා තිබෙන අතර එ බව දුටු සහෝදරයා එය වැළැක්වීමට උත්සහ ගෙන තිබෙනවා.එහිදී වීඩියෝ ගත පුද්ගලයා විසින් සහෝදරයාට පිහියෙන් ඇන තිබෙනවා.එහිදී සහෝදරයා මිය ගිය බවත් ඔහු 18 හැවිරිදි තරුණයෙකු බවත් වාර්තා වෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *