කථානායකතුමත් කොවිඩ් පැණිය බොන්න යයි

102

කථානායක මහින්ද යාපා අබේගුණවර්ධන මහතාද ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් නිපද වූ කොවිඩ් පැණිය ලබා ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙනවා.ඒ සඳහා ආණ්ඩූ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙක්ද සහභාගී වී තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *