සිංහයන්ටත් කොරෝනා

108

සිංහයෝ හතර දෙනෙකුටත් covid-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පුවතක් ස්ඤ්ඤයේ බාර්සිලෝනා සත්තව උද්‍යානයෙන් වාර්තා වෙනවා.පසුගිය දා එම සත්ත්ව උද්‍යානයේ සේවකයන් දෙදෙනෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වී තිබුණා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *