26 වෙනිදා සිට ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කිරීමට සැලසුම්

109

ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා නැවත මෙ මස 26 වනදා සිට ගුවන්තොටුපොල විවෘත කිරීමට සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මදාස මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. කටුනායක,මත්තල,යාපනය හා මඩකලපුව වෙත ස්තිර ගුවන් යානා සහ වාණිජමය ගුවන් යානා ,ස්ථිර කාලසටහනකින් තොරව ගමන් ගන්න ගුවන් යානා සඳහා සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමට එ අනුව අවසර ලැබෙනු ඇති.එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ගමන් සඳහා අවසර ලැබෙන දිනය ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *