කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ උපකරණ සොරකම් කළ පුදගලයන් අත්තඩංගුවට

101

පූනානී කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සිටි පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙකු විසින් එහි තිබූ ඉලොක්ට්‍රොනික උපාංග සොරකම් කර ඇති බව වාර්තා වෙනව.කෙසේ නමුත් ඔවුන්ව මේ වන විට පොලිසිය විසින් අත්තඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගත කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *