මෙරට කොවිඩ් මළ සිරුරු භූමදානයට මාලදිවයිනෙන් දූපතක්

103

මෙරටදී සිදුවන කොවිඩ් මරණවල අවසන් කටයුතු වලදි එම සිරුරු භූමදානය කිරීමට අවසර ලබාදෙන ලෙස මෙරට මුස්ලිම් ප්‍රජාව දිගින් දිගටම පසුගිය දිනවල ඉල්ලා සිටියා.ඒවා ආදාහනය කිරීම සිය ආගමික විශ්වාසයන්ට ගැටලුවක් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ.කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙලෙස මිය යන කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සිරුරු භූමදානය කිරීම සඳහා මාලදිවයින් රජය දූපතක් වෙන් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.එම ඉල්ලීම මාලදිවයින් රජය විසින් නිල ප්‍රකාශයක් මඟින් ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලා තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.කෙසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකාව මේ සමබනධයෙන් තවමත් තීරණයක් ගෙන නැහැ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *