23 හැවිරිදි තරුණයෙක් ගුවන් යානා අනතුරින් මරුට

75

අද පස්වරුවේ කන්තලේ ප්‍රදේශයට පුහුණු ගුවන් යානාවක් කඩන් වැටුණු බව මීට ප්‍රථම වාර්තා වුණා.එමඟින් 23 හැවිරිදි ගුවන් හමුදා සෙබලෙක් මිය ගිය අතර ඔහු කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.ඔහු ගුවන්.හමුදාවට සම්බන්ධ වී ගත වී තිබුණේ වසර දෙකකටත් අඩු කාලයක්.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *