බස්නාහිරින් පිටවන අයට ඇන්ටජීන් පරීක්ෂණ

98

අද සිට බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන පුද්ගලයන් සඳහා අහඹු ඇන්ටජීන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව යුධ හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාද කර සිටිනවා.අවිස්සාවේල්ල පාරේ කොස්ගම සාලාව ප්‍රදේශයෙත්,කොළඹ නුවර පාරේ නිට්ටඹුවේත් , පුත්තලම පාරේ කටුනායක ආදී ප්‍රදේශ වලත් මෙලෙස ඇන්ටජීන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *