පවුලේ ඔක්කම සැදැහි සිතින් පැවිදි දිවියට

81

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම ප්‍රදේශයෙන් මෙම පින්වත් පුවත වාර්තා වෙනවා.මෙලෙස තමන් සතු සියළු දේපල පරිත්‍යාග කරමින් පැවිදි වී ඇත්තේ වයස අවුරුදු 16යක දියණියක්,වයස අවුරුදු 13ක පුතෙකු සහ මව ,පියා දෙපලයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *